Beseda pro žáky 1. stupně základních škol

12. ledna / Sawa centrum, Nymburk